Joomla TemplatesJoomla HostingWeb Hosting
Forside Links

 

Links

Jupiter Vandanalyser - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Databasen indeholder over 240.000 boringer med bl.a. følgende informationer:

 • teknisk opbygning af boringen,
 • geografisk placering,
 • administrative oplysninger,
 • geologisk beskrivelse,
 • vandstandspejlinger og
 • grundvandskemiske prøver og analyser.

Derudover indeholder den over 35.000 vandindvindingsanlæg(vandværker, markvandingsanlæg, m.v.) med følgende informationer:

 • geografisk placering,
 • administrative oplysninger,
 • drikkevandskemiske prøver og analyser,
 • oppumpede vandmængder og
 • tilladelser til vandindvinding.

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er en sammenslutning af forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber. Af landets ca. 2700 private vandværker er 2.089 vandværker medlem af FVD, herunder Kværkeby Vandværk.

 
Søg
Login for bestyrelsen