Joomla TemplatesJoomla HostingWeb Hosting
Forside Takster Vandspild

Undgå vandspild

Utætte vandhaner og toiletter, der løber kan give et stort vandspild, og deraf en stor ekstra regning. Det er dyrt at have en vandhane eller toilet der løber:

Omkostninger ved vandspild:

Omkostninger ved vandspild

Ovenstående eksempler er udregnet basis nuværende m³ pris som er kr. 57,03 - fordelt på kr. 11,50 til Kværkeby Vandværk, kr. 7,66 til staten (afgift på ledningsført vand), kr. 28,56 til Ringsted Spildevvand A/S og kr. 9,31 til Ringsted Centralrens A/S.

Brug vandmåleren

Du kan kontrollere om din vandinstallation er tæt ved at kigge på vandmåleren på et tidspunkt, hvor alle vandhaner er lukkede, og hvor der ikke har været skyllet ud i toiletterne for nyligt. Tallene i måleren skal nu stå helt stille. Hvis de gør det, løber der ingen vand gennem måleren, og installationen er tæt.

Vær opmærksom at der er en selvrisiko på 300 m3 såfremt du har brud ledningsnettet - efter måleren -  jf. Lov om afgift af ledningsført vand.

Find stophanen

Vandværket har hos alle forbrugere monteret en stophane anbragt i jorden eller i en målerbrønd. Den er typisk placeret ca. 1 mtr. fra skel – men i nogle tilfælde er den placeret et andet sted mellem skel og hus. Hvis du ikke ved hvor den er, er det en god ide at finde ud af det  – og her kan vandværket måske hjælpe. At kende stophanens placering er en stor fordel, så man hurtigt kan lukke for vandet, hvis der sker en skade på rørstystemet mellem stophanen og hovedventilen i huset.

Vandmålerne er ligeledes vandværkets ejendom. Vandværket sørger for kontrol og udskiftning af målere efter en fastlagt plan.  Skader på vandmålere skal anmeldes til vandværket. Er man selv skyld i skaden – herunder frostskader – får man en opkrævning fra vandværket på udbedring af skaden.

Vandværket har således ansvar for vandledningen fra vandværket til og med første stophane på forbrugerens grund samt for vandmåleren. Alle øvrige dele – herunder målerbrønde mv. – har forbrugeren selv ansvar for at holde i forsvarlig stand.

 

 
Søg