Kværkeby Vandværk

Velkommen

Kværkeby Vandværk er et moderne vandværk der har gennemgået en totalrenovering med ny boring, nye lukkede trykfiltre, automatisk styring & overvågning i 2018.

Vagttelefon

Du kan kontakte vandværket på telefon 42730201 hvis der er driftsforstyrrelser eller du har observeret ledningsbrud.

Husk at holde øje med din vandmåler/vandforbrug!
Vi aflæser din Kamstrup vandmåler automatisk i forbindelse med årsopgørelse.
---

gratis sms-service

Få en gratis SMS om længere driftsforstyrrelser, ledningsbrud, opgravning m.v.

Driftsstatus

Normal drift

Nyheder

April 2024: Kværkeby Vandværk har afholdt ordinær generalforsamling d. 30. april 2024.

Referatet kan findes under Referater
April 2023: Kværkeby Vandværk har afholdt ordinær generalforsamling d. 20. april 2023.

August 2022: Kværkeby Vandværk har afholdt ekstraordinær generalforsamling d. 23. august 2022.

Referateter kan findes under Referater
April 2022: Kværkeby Vandværk har afholdt ordinær generalforsamling d. 28-04-2022 og referatet kan findes under Referater.
Link til referater
September 2021: Kværkeby Vandværk har afholdt forsinket ordinær generalforsamling d. 07-09-2021 og referatet kan findes under Referater.
19-08-2020: Generalforsamling

Kværkeby Vandværk afholder normalt generalforsamling i april måned jævnfør vedtægterne men på grund af COVID-19 har det ikke været muligt at afholde den pga. forsamlingsforbuddet.

Dato for generalforsamling er nu fastsat og bliver afholdt
tirsdag d. 8. september 2020 kl. 19.00
i KIF klubhuset
ved Kværkeby Idrætsplads. Dagsorden iflg. vedtægterne. Vel mødt!
Bestyrelsen
04-09-2019: Kværkeby Vandværk inviterer alle andelshavere, leverandører og samarbejdspartnere til ÅBENT HUS lørdag den 21. september 2019 kl. 13.00 - 16.00 Nordbæksvej 25.

Efter en længerevarende ombygningsproces fremstår Kværkeby Vandværk nu i moderne rammer. Andreas Engelsborg Karlsen, Byrådsmedlem i Ringsted Byråd, vil klippe snoren og genindvie vandværket kl. 13. Alt tidligere vandbehandlingsudstyr er blevet udskiftet med et automatiseret vandbehandlingsanlæg med lukkede trykfiltre. Ligeledes er der etableret en ny vandboring, og det vil alt sammen sikre en sikker og stabil vandforsyning til borgerne i Kværkeby og omegn mange år frem. Bestyrelsen byder på lidt forfriskninger og en fremvisning af det færdige resultat.
07-07-2019: Ingen fund af ukrudsmidlet chlorothalonil-amidsulfonsyre

Seneste vandprøver viser ingen fund af ukrudsmidlet chlorothalonil-amidsulfonsyre som er et nedbrydningsprodukt fra svampemidlet chlorothalonil. Kværkeby Vandværk anvender Højvangs Laboratorier som er DANAK akkrediteret til alle vandanalyser, og seneste resultater findes under menupunktet 'Vand' -> 'Vandkvalitet'.
04-04-2019: Ringsted Vandsamarbejde lukker ubenyttede brønde og boringer gratis

Rundt omkring på gårdspladser, marker og i haver står der mange gamle ubenyttede brønde og boringer. Selv om de virker uskadelige, har det vist sig, at brøndene medfører en stor risiko for det rene grundvand – og dermed også for drikkevandet

De gamle brønde og boringer virker som åbne huller, hvor igennem regnvand og forurening kan løbe direkte ned i grundvandet – i stedet for at sive langsomt igennem jordlagene. Det er derfor vigtigt, at ubenyttede brønde og boringer lukkes forsvarligt med de rigtige materialer. Er der en brønd eller boring på din ejendom? Er du i tvivl om der kan ligge en gammel brønd/ boring på din ejendom kan du henvende dig til Kværkeby Vandværk via 'Kontakt os'.
27-04-2019: Generalforsamling afholdt
Link til referat.
-------------------
24-03-2019: Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 23. april 2019 kl. 19.00 i KIF Klubhuset, Kværkebyvej 6.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Vel mødt!
Bestyrelsen
07-03-2019: Ingen fund af ukrudtsmidlerne Chloridazon, Dimethylsulfamid (DMS) og Triazol

Der har i den seneste tid været en del omtale af fund af stoffet desphenyl-chloridazon i drikkevand. I den forbindelse har vi fået analyseret vores drikkevand for de sprøjtemidler tilbage i juli 2018.

Vi kan oplyse, at der ikke kan påvises hverken sprøjtemidlet (Chloridazon) eller nogle af dens følgestoffer (Chloridazon-desphenyl og Chloridazon-methyl-desphenyl). Der er også taget prøver for Dimethylsulfamid og 1,2,4-triazol. Disse stoffer er heller ikke fundet i vores drikkevand.
07-12-2018: Status på ombygning af vandværk

Totalrenoveringen / ombygningen af vandværket er færdig, og efter en længere indkøringsperiode begyndte vi at levere eget produceret vand fredag d. 13. april 2018. Bestyrelsen planlægger at holde et Åbent Hus arrangement i 2019 hvor vi inviterer alle interesserede indenfor.
12-05-2018: Persondatapolitik

Som mange sikkert har hørt træder EU's persondataforordring i kraft pr. 25. maj 2018 og indeholder en række nye og ænrdrede regler for, hvordan virksomheder skal behandle personoplysninger. Persondatapolikken for Kværkeby Vandværk kan ses her
11-05-2018 Ny indvindingstilladelse

Kværkeby Vandværk har fået fornyet indvindingstilladelsen som er gældende for de næste 30 år. Læs mere her

Copyright © 2024 Kværkeby Vandværk

Scroll to Top