Kværkeby Vandværk

DIT LOKALE VANDVÆRK

Velkommen

Kværkeby Vandværk er opført i 1968. Vandværket har gennemgået en totalrenovering med nye trykfiltrer, automatisk styring & overvågning samt etableret en ny boring i 2018.

Driftsstatus

Ingen forstyrrelser

Nyheder

04-09-2019: Kværkeby Vandværk inviterer alle andelshavere, leverandører og samarbejdspartnere til ÅBENT HUS lørdag den 21. september 2019 kl. 13.00 - 16.00 Nordbæksvej 25.

Efter en længerevarende ombygningsproces fremstår Kværkeby Vandværk nu i moderne rammer. Andreas Engelsborg Karlsen, Byrådsmedlem i Ringsted Byråd, vil klippe snoren og genindvie vandværket kl. 13. Alt tidligere vandbehandlingsudstyr er blevet udskiftet med et automatiseret vandbehandlingsanlæg med lukkede trykfiltre. Ligeledes er der etableret en ny vandboring, og det vil alt sammen sikre en sikker og stabil vandforsyning til borgerne i Kværkeby og omegn mange år frem. Bestyrelsen byder på lidt forfriskninger og en fremvisning af det færdige resultat.
07-07-2019: Ingen fund af ukrudsmidlet chlorothalonil-amidsulfonsyre

Seneste vandprøver viser ingen fund af ukrudsmidlet chlorothalonil-amidsulfonsyre som er et nedbrydningsprodukt fra svampemidlet chlorothalonil. Kværkeby Vandværk anvender Højvangs Laboratorier som er DANAK akkrediteret til alle vandanalyser, og seneste resultater findes under menupunktet 'Vand' -> 'Vandkvalitet'.
04-04-2019: Ringsted Vandsamarbejde lukker ubenyttede brønde og boringer gratis

Rundt omkring på gårdspladser, marker og i haver står der mange gamle ubenyttede brønde og boringer. Selv om de virker uskadelige, har det vist sig, at brøndene medfører en stor risiko for det rene grundvand – og dermed også for drikkevandet

De gamle brønde og boringer virker som åbne huller, hvor igennem regnvand og forurening kan løbe direkte ned i grundvandet – i stedet for at sive langsomt igennem jordlagene. Det er derfor vigtigt, at ubenyttede brønde og boringer lukkes forsvarligt med de rigtige materialer. Er der en brønd eller boring på din ejendom? Er du i tvivl om der kan ligge en gammel brønd/ boring på din ejendom kan du henvende dig til Kværkeby Vandværk via 'Kontakt os'.
27-04-2019: Generalforsamling afholdt
Link til referat.
-------------------
24-03-2019: Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 23. april 2019 kl. 19.00 i KIF Klubhuset, Kværkebyvej 6.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Vel mødt!
Bestyrelsen
07-03-2019: Ingen fund af ukrudtsmidlerne Chloridazon, Dimethylsulfamid (DMS) og Triazol

Der har i den seneste tid været en del omtale af fund af stoffet desphenyl-chloridazon i drikkevand. I den forbindelse har vi fået analyseret vores drikkevand for de sprøjtemidler tilbage i juli 2018.

Vi kan oplyse, at der ikke kan påvises hverken sprøjtemidlet (Chloridazon) eller nogle af dens følgestoffer (Chloridazon-desphenyl og Chloridazon-methyl-desphenyl). Der er også taget prøver for Dimethylsulfamid og 1,2,4-triazol. Disse stoffer er heller ikke fundet i vores drikkevand.
07-12-2018: Status på ombygning af vandværk

Totalrenoveringen / ombygningen af vandværket er færdig, og efter en længere indkøringsperiode begyndte vi at levere eget produceret vand fredag d. 13. april 2018. Bestyrelsen planlægger at holde et Åbent Hus arrangement i 2019 hvor vi inviterer alle interesserede indenfor.
12-05-2018: Persondatapolitik

Som mange sikkert har hørt træder EU's persondataforordring i kraft pr. 25. maj 2018 og indeholder en række nye og ænrdrede regler for, hvordan virksomheder skal behandle personoplysninger. Persondatapolikken for Kværkeby Vandværk kan ses her
11-05-2018 Ny indvindingstilladelse

Kværkeby Vandværk har fået fornyet indvindingstilladelsen som er gældende for de næste 30 år. Læs mere her

Copyright © 2019 Kværkeby Vandværk

Scroll til toppen