Kværkeby Vandværk

DIT LOKALE VANDVÆRK

Kværkeby Vandværk anvender elektroniske vandmålere fra Kamstrup af typen Multical 21.

Vandmåleren bliver fjernaflæst hvert år d. 1. januar og danner baggrund for
årsopgørelsen, men vi fjernaflæser også vandmåleren flere gange i løbet af året for
at sikre os mod unødigt vandspild.
Hvis du vil vide mere om vandmåleren kan du læse mere på Kamstrups hjemmeside.

Oplever du problemer med vandmåleren kan vandværket kontaktes på
bestyrelse@kvaerkeby-vandvaerk.dk eller telefon 42730201.

Vær opmærksom på at vandværket kun har ansvar for selve vandmåleren, øvrige
installationer før og efter vandmåleren er husejerens ansvar.
Se tegning vedr. ansvarsfordeling mellem vandværk og husejer.

Brugervejledning til Multical 21

Copyright © 2024 Kværkeby Vandværk

Scroll to Top